Moj eZPIZ

 »eZPIZ« je elektronskim storitvam namenjeni del spletnega portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki državljankam in državljanom omogoča varno uporabo e-storitev, katere jim ponuja Zavod. Določene e-storitve sistema eZPIZ so uporabnikom na voljo tudi prek integriranega avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. Št. 01 4745 692. Seznam razpoložljivih e-storitev se bo postopno dopolnjeval.

eZPIZ vključuje naslednje e-storitve:

 • Osrednja storitev sistema eZPIZ je storitev »e-vloge«, ki fizičnim osebam omogoča izpolnjevanje in oddajo e-vloge z vgrajenim sistemom pomoči in sprotnim preverjanjem ustreznosti vpisanih podatkov. Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti in pravne veljavnosti e-vlog, uporabniki pred oddajo e-vloge varno elektronsko podpišejo s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Seznam razpoložljivih e-vlog se bo postopno dopolnjeval.
 • E-storitev »stanje vloge« zagotavlja osnovne informacije o stanju vloge v postopku reševanja. Storitev je na voljo za vse oddane vloge, torej ne le za vloge, ki so bile oddane preko sistema eZPIZ. Storitev je dosegljiva tudi preko integriranega avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. Št. 01 4745 692.
 • E-storitev »Nakazila« prejemnikom dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja omogoča vpogled v podatke o nakazilih Zavoda. Storitev je dosegljiva tudi preko integriranega avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. št. 01 4745 692. Za dostop preko telefonskega odzivnika mora imeti uporabnik identifikacijsko številko in varnostno (PIN) kodo, ki ju pridobi z obvestilom o nakazilu ali zanje zaprosi preko vloge za dodelite identifikacijske številke in PIN kode.
 • informativni izračun datuma upokojitve (po veljavnem zakonu).
 • vpogled v vaše osebne podatke, ki so zapisani v informacijskem sistemu Zavoda;
 • informativna osebna evidenca (IOE), omogoča posamezniku vpogled v podatke o obdobjih zavarovanja in o osnovah, ki se uporabljajo pri določanju priznanja pravic iz pokojninsko in invalidskega zavarovanja.

Uporaba sistema eZPIZ je brezplačna, varna in preprosta. Za najvišjo stopnjo varnosti, zaupnosti  in polno pravno veljavnost oddanih e-dokumentov, je poskrbljeno z uporabo sodobne infrastrukture, tehničnih postopkov in uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil ter drugih elementov infrastrukture javnih ključev (PKI). Vloge, ki so izpolnjene, podpisane in oddane z uporabo storitev »eZPIZ«, imajo enako pravno veljavo kot vloge vložene v papirni obliki.

Uporaba telefonskih storitev eZPIZ je preko integriranega avtomatskega telefonskega odzivnika (IVR) na tel. št. 01 4745 692. Za dostop do nekaterih storitev se morate identificirati.

Za dostop do spletnih storitev eZPIZ potrebujete:

 • osebni računalnik z možnostjo dostopa do interneta in
 • kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe.

Za uporabo spletnih storitev so certificirani naslednji brskalniki:

 • Microsoft Internet Explorer 6,7,8,9,10,11 in višji
 • Mozilla Firefox 22 in višje
 • Apple Safari 4 in višje
 • Opera 18 in višje
 • Chrome 31 in višje

Za uporabo spletne storitve "e-vloge" je potrebno imeti nameščeno komponento za digitalno podpisovanje ProXSign (komponenta se namesti avtomatsko). Več o komponenti na http://www.proxsign.com/, kjer lahko preverite namestitev komponente in tudi njeno uporabo.

Podprti so naslednji izdajatelji digitalnih potrdil:

 • Ministrstvo za javno upravo (spletno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe »SIGEN-CA«) ali
 • Nova ljubljanska banka d.d.  (digitalno potrdilo za fizične osebe »AC NLB«) ali
 • Pošta Slovenije d.o.o. (elektronska potrdila za fizične osebe »POŠTA®CA«) ali
 • Halcom Informatika d.o.o. (elektronska potrdila za fizične osebe »Halcom-CA«).

Digitalno potrdilo spletne strani https://www.zpiz.si   je izdano s strani SIGEN-CA. Identiteta overitelja in navodila za namestitev digtalnega potrdila je na tej povezavi.

Za dostop do telefonskih storitev eZPIZ potrebujete:

 • telefon (omogočati mora -  DTMF izbiranje)
 • za dostop do nekaterih storitev potrebujete identifikacijsko številko in varnostno (PIN) kodo.

V primeru težav z uporabo oziroma dostopom do storitev eZPIZ pišite na naslov ezpiz-podpora@zpiz.si.

Uporaba storitev eZPIZ:    

   1. Registracija:

Pred začetkom uporabe storitev – ob prvi prijavi v sistem – je potrebno opraviti postopek registracije, v katerem določite vaše kvalificirano digitalno potrdilo in geslo za dostop do storitev »eZPIZ« (povezava »registracija«).

   2. Dostop do storitev »eZPIZ«:

Po uspešno opravljenem postopku registracije lahko do storitev eZPIZ dostopate tako, da se z izbranim digitalnim potrdilom in geslom prijavite v Portal. Storitve, ki so na voljo, se vam pojavijo v levem meniju.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50