Slika družine

Prišteta doba

Prišteta doba se prizna na podlagi osebnih okoliščin, ki so pogojevale štetje zavarovalne dobe s povečanjem oziroma upravičencu zagotavljajo prišteto dobo. Takšne osebne okoliščine so: delovno razmerje ali opravljanje drugega dela z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, status vojaškega invalida od I. do VI. skupine, civilnega invalida vojne od I. do VI. skupine, slepega, gluhega, obolelega za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, obolelega za rakom do 15. leta starosti ter ekstrapiramidnimi obolenji.

 

V obdobju pred letom 2000, v katerem so bili ti zavarovanci upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, se jim je vsakih 12 mesecev, dejansko prebitih v delovnem razmerju oziroma na delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, štelo za 15 mesecev zavarovalne dobe, starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa so se zmanjšale za eno leto za vsaka štiri leta, dejanskega opravljanja takega dela.

 

Od 1. januarja 2000 dalje pa se takim zavarovancem za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja, starostna meja za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa se zniža za toliko mesecev, kolikor znaša prišteta doba.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio