Slika družine

Za nove upokojence

Kartica upokojenca

Vsi uživalci starostnih, invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin izkazujete status upokojenca pri uveljavljanju komercialnih popustov in drugih ugodnosti, do katerih ste upravičeni, na podlagi tega statusa s "Kartico upokojenca".

 

Na kartici upokojenca je poleg osebnih podatkov (ime, priimek, rojstni datum) in kontaktnih podatkov o zavodu tudi pokojninska številka. Na to številko se lahko upokojenci sklicujete, če želite od zavoda pridobiti informacije v zvezi s pokojnino oziroma drugim prejemkom, ki vam ga izplačuje zavod. Kartica velja do prenehanja statusa upokojenca oziroma do izdaje nove kartice.

 

Novi upokojenci ne boste prejeli kartice upokojenca ob izdaji odločbe o priznanju pravice do pokojnine, ampak bo zavod novim upokojencem razposlal kartice upokojenca enkrat mesečno z dopisom (upokojencem ni treba vložiti vloge za pridobitev kartice upokojenca). Zajem v mesečno pošiljko je odvisen od datuma realizacije odločbe v nakazovanju pokojnin.

 

V primeru izgube, uničenja in drugih razlogov vam zavod, na podlagi vaše vloge izda novo kartico. Vlogo za izdajo kartice lahko vložite tudi elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Delo upokojenca

Če želite ostati delovno aktivni tudi po izpolnitvi pogojev za starostno in predčasno upokojitev lahko uveljavite pravico do delne pokojnine ali izkoristite katero od možnosti za delo upokojencev.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio