Delna pokojnina

Komu je namenjena delna pokojnina?

Delna pokojnina je namenjena zavarovancem za lažji prehod iz aktivnega statusa v status uživalca pokojnine. V času uživanja delne pokojnine imate hkrati dva statusa:

 

 • zavarovanca in
 • uživalca pokojnine.

 

Do delne pokojnine so upravičeni določeni zavarovanci, ki so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji:

 

 • delavci v delovnem razmerju,
 • samozaposlene osebe,
 • družbeniki (poslovodna oseba in hkrati družbenik ali delničar gospodarske družbe  oziroma ustanovitelj zavoda ali zadruge) in
 • kmetje.

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja:

Kakšne so ugodnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Kakšni so pogoji za delno pokojnino?

Ali lahko uveljavim delno pokojnino, če izpolnjujem pogoje po ZPIZ-1?

Koliko znaša delna pokojnina?

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

Kaj moram storiti pred uveljavitvijo delne pokojnine?

Kje vložiti vlogo za delno pokojnino?

Kakšne so ugodnosti po prenehanju uživanja delne pokojnine?

Po prenehanju obveznega zavarovanja na podlagi vložene zahteve za predčasno ali starostno pokojnino zavod po uradni dolžnosti preveri naslednje možnosti:

 

 • uskladitev predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine,
 • odstotno povečanje predčasne ali starostne pokojnine, ugotovljene ob odmeri delne pokojnine, upoštevajoče dopolnjeno pokojninsko dobo v času uživanja delne pokojnine in dopolnjeno starost na dan uveljavitve odstotnega povečanja
 • ponovno odmero predčasne ali starostne pokojnine ali odmero starostne pokojnine, upoštevajoče plače ali zavarovalne osnove, dopolnjeno pokojninsko dobo in starost ob prenehanju uživanja delne pokojnine.

 Prizna in izplačuje se vam tista pokojnina, ki je najugodnejša.

Kakšni so pogoji za delno pokojnino?

Pogoje za delno pokojnino izpolnjujete, če ste vključeni v obvezno zavarovanje kot zaposleni, samozaposleni, družbenik ali kmet in na dan uveljavitve delne pokojnine izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do:

 

ter ostanete v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko.

Ali lahko uveljavim delno pokojnino, če izpolnjujem pogoje po ZPIZ-1?

Če ste izpolnili pogoje za starostno pokojnino po ZPIZ-1 in hkrati izpolnjujete tudi pogoje za predčasno ali starostno pokojnino po veljavnem zakonu, lahko uveljavite delno pokojnino, ki se prizna in odmeri izključno po veljavnem zakonu.

 

V tem primeru izgubite pravico do starostne pokojnine po ZPIZ-1.

 

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja, če uživam delno pokojnino po ZPIZ-1?

Če ste pridobili delno pokojnino po ZPIZ-1, lahko še nadalje uživate to pravico v nespremenjenem obsegu. Če želite spremeniti obseg zavarovanja, na primer iz štirih ur dnevno na dve uri dnevno, to lahko storite le, če že izpolnjujete pogoje za starostno ali predčasno pokojnino po ZPIZ-2. Delna pokojnina se odmeri po ZPIZ-2 in izgubite pravico do starostne pokojnine po ZPIZ-1.

Koliko znaša delna pokojnina?

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve, in sicer v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa.

 

Tako določen znesek delne pokojnine se poveča za pet odstotkov do dopolnitve 65 let starosti.

 

Delna pokojnina se odmeri od predčasne ali starostne pokojnine v višini:

 

 • 75 odstotkov, če delate dve uri dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 10 do 14 ur tedensko,
 • 62,5 odstotka, če delate tri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 15 do 19 ur tedensko,
 • 50 odstotkov, če delate štiri ure dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 20 do 24 ur tedensko,
 • 37,5 odstotka, če delate pet ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 25 do 29 ur tedensko,
 • 25 odstotkov, če delate šest ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 30 do 34 ur tedensko,
 • 12,5 odstotka, če delate sedem ur dnevno ali vaš zavarovalni čas znaša od 35 do 39 ur tedensko.

Ali lahko spremenim obseg zavarovanja?

V času prejemanja delne pokojnine lahko kadarkoli spremenite obseg zavarovanja, npr. iz dveh ur na dan na štiri ure na dan. O spremembi morate obvestiti zavod ter hkrati podati vlogo za spremembo višine delne pokojnine.

 

 Novi znesek delne pokojnine se vam izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po spremembi obsega zavarovanja.

Kaj moram storiti pred uveljavitvijo delne pokojnine?

Pred pridobitvijo delne pokojnine morate urediti odjavo iz zavarovanja za polni delovni čas in hkrati podati novo prijavo v zavarovanje za krajši delovni čas od polnega.

 

Če ste zavarovani kot samozaposlena oseba, družbenik ali kmet, morate pri zavodu najprej pridobiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za predčasno ali starostno pokojnino po ZPIZ-2, ki je podlaga za vložitev odjave in novo prijavo spremembe delovnega ali zavarovalnega časa.

 

Nova prijava v zavarovanje mora biti najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko in največ sedem ur dnevno ali 39 ur tedensko.

Zahtevo za priznanje pravice do delne pokojnine vložite pri zavodu:

 

 • elektronsko prek sistema Moj eZPIZ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom,
 • osebno na najbližji območni enoti zavoda ali po pošti (obrazec).

 

Za kakršnekoli dodatne informacije in pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravice do delne pokojnine se lahko obrnete na strokovne delavce zavoda:

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji
Izdelava: MMstudio