Slika družine

Dokup dobe

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup. Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 %.

Prispevek za dokup odmerimo od ustrezno valorizirane osnove zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup (torej v primeru zaposlenega od njegove povprečne bruto plače iz preteklega koledarskega leta, valorizirane za odstotek uskladitve pokojnin do vključno meseca, v katerem je vložena zahteva za dokup). Le v primeru, da je ta nižja od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup ali pa v primeru, da  v preteklem koledarskem letu niste plačevali prispevkov od osnove za vsaj šest mesecev, se prispevek za dokup plača od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio