Slika družine

Dokup dobe

Osnova za plačilo prispevka za dokup je enaka znesku osnove iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup, povečane za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za dokup. Ta osnova ne more biti nižja od zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Od te osnove se plača prispevek za dokup tudi v primeru, če v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve za dokup niste plačali prispevkov od osnove vsaj šest mesecev. Prispevek se odmeri po stopnji, ki je določena za prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar skupaj znaša 24,35 %.

Prispevek za dokup odmerimo od ustrezno valorizirane osnove zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve za dokup (torej v primeru zaposlenega od njegove povprečne bruto plače iz preteklega koledarskega leta, valorizirane za odstotek uskladitve pokojnin do vključno meseca, v katerem je vložena zahteva za dokup). Le v primeru, da je ta nižja od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup ali pa v primeru, da  v preteklem koledarskem letu niste plačevali prispevkov od osnove za vsaj šest mesecev, se prispevek za dokup plača od povprečne plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup.

 
1. Primer:
Če bi zavarovanec zahtevo za dokup zavarovalne dobe vložil v mesecu februarju 2021 in bi njegova povprečna mesečna bruto plača v letu 2020 znašala 1.500,00 EUR, bi se mu prispevek za dokup zavarovalne dobe izračunal od povprečne bruto plače na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup, ker jo zakon predpisuje kot najnižjo osnovo za plačilo prispevka za dokup. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v RS za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je bila vložena zahteva za dokup, to je v našem primeru za mesec december 2020, je znašala 2.021,21 EUR. Prispevek za dokup enega meseca zavarovalne dobe, obračunan v višini 24,35 % od te osnove, bi znašal 492,16 EUR, za dokup enega leta pa 5.905,92 EUR.  
 
2. Primer:
Če vzamemo za primer zavarovanca, ki je vložil zahtevo za dokup v mesecu februarju 2021 in katerega povprečna bruto mesečna plača v letu 2020 je znašala 1,5 kratnik povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega v RS v letu 2020, to je 2.784,30 EUR (1.856,20 x 1,5), in jo uskladimo za 2,5 %, kolikor so se v mesecu januarju 2021 uskladile pokojnine, dobimo znesek 2.853,91 EUR. Prispevek zavarovanca za en mesec dokupljene zavarovalne dobe, obračunan v višini 24,35 % od navedene osnove, bi znašal 694,93 EUR, za eno leto dokupljene zavarovalne dobe pa 8.339,16 EUR. 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio