Slika družine

Kako se določi pokojninska osnova?

 

Pokojninsko osnovo tvori mesečno povprečje osnov iz zakonsko določenega števila zaporednih koledarskih let od 1. januarja 1970 dalje. Zavod mora izračunati vse razpoložljive pokojninske osnove in zavarovancu po uradni dolžnosti odmeriti pokojnino od najugodnejše pokojninske osnove. Pri izračunu pokojninske osnove zavod upošteva predhodno sporočene podatke o plačah ali zavarovalnih osnovah po predpisih o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Če je starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi vaših plač ali osnov zavarovanja, s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice, nižja od pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najnižje pokojninske osnove, zavod pokojnino odmeri od najnižje pokojninske osnove.

 

Če starostna pokojnina, odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove, izračunane na podlagi vaših plač ali osnov zavarovanja, s pripadajočimi uskladitvami v letu uveljavitve pravice presega višino pokojnine, odmerjene za enako pokojninsko dobo od najvišje pokojninske osnove, zavod pokojnino odmeri od najvišje pokojninske osnove.

 

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio