Slika družine

Najnižja pokojninska osnova

Če v letu priznanja odmerjena starostna pokojnina s pripadajočimi uskladitvami ne dosega zneska starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se starostna pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove.

 

Ta znaša 76,5 odstotka povprečne mesečne plače, izplačane v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji, in povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta, zato jo je treba vsako leto oziroma tudi med letom določiti na novo.

 

Veljavni znesek najnižje pokojninske osnove

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio