Slika družine

Obrazec za prijavo na prosto delovno mesto v ZPIZ

Obvezna priloga k prijavi na prosto delovno mesto

 

Delovno mesto za katerega kandidirate

(naziv delovnega mesta in organizacijske enote)

 

Ime

 

 

Priimek

 

Elektronski naslov

 

Naziv in stopnja izobrazbe (obvezna priloga dokazilo o izobrazbi)

– primer –

univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike – VII/2 stonja izobrazbe/ ekonomski tehnik – V. stopnja izobrazbe

 

Stalni naslov

 

Začasni naslov

 

 

Delovne izkušnje na dan kandidature za prosto delovno mesto v ZPIZ

(let/a, meseci, dnevi)

 

(priloga izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence  ZPIZ oziroma druga utrezna potrdila s katerih so razvidne delovne izkušnje)

 

 

 

 

Kraj in datum ___________________                  Podpis _________________________

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio