Slika družine

Razpis za pogodbene zdravnike izvedence v službi za izvedenstvo I. stopnje v sektorju za izvedenstvo

 

»Razpis za pogodbeno delo na invalidski komisiji«

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Za delo v izvedenskih organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  objavlja

RAZPIS

ZA POGODBENE IZVEDENCE-IZVEDENKE MEDICINSKE STROKE

 Za delo na invalidski komisiji I. stopnje, in sicer za:

 

 

IK CELJE

1x zdravnika splošne/družinske medicine (m/ž)

 

 IK KRANJ

1 x zdravnika specialista psihiatrije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista ortopedije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista oftalmologije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista splošne/družinske medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista nevrologije (m/ž)

 

IK LJUBLJANA

1 x zdravnika specialista ortopedije ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)

1 x zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista interne ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

 

IK RAVNE NA KOROŠKEM

1 x zdravnika  specialista splošne/družinske medicine (m/ž)

2 x zdravnika specialista ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

1 x zdravnika specialista medicine, prometa in športa (m/ž)

 

Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist ustrezne specializacije z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen. Izbrani kandidat bo imenovan za zdravnika izvedenca praviloma za štiri leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja,  kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s spremembami opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.

Prijava mora vsebovati:

  • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija licence zdravniške zbornice, kopija diplome, izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki ga pridobijo na ZPIZ-u).

Kandidate - kandidatke vabimo, da pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: razpisi.izved@zpiz.si s pripisom "pogodbeni izvedenec"

 O imenovanju oziroma ne-imenovanju bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po sklepu pristojnega organa.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio