Slika družine

Razpis za pogodbene zdravnike izvedence v službi za izvedenstvo I. stopnje v sektorju za izvedenstvo

 

»Razpis za pogodbeno delo na invalidski komisiji«

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Za delo v izvedenskih organih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  objavlja

RAZPIS

ZA POGODBENE IZVEDENCE-IZVEDENKE MEDICINSKE STROKE

 Za delo na invalidski komisiji I. stopnje, in sicer za:

 

 IK KRANJ

1 x zdravnika specialista psihiatrije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista ortopedije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista oftalmologije (m/ž)

1 x zdravnika  specialista interne medicine (m/ž)

1 x zdravnika  specialista splošne/družinske medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista nevrologije (m/ž)

 

IK LJUBLJANA

1 x zdravnika specialista interne medicine ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)

1x zdravnika specialista družinske ali splošne medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine (m/ž)

 

 IK NOVO MESTO

1 x zdravnika  specialista splošne/družinske medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista interne medicine (m/ž)

1 x zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (m/ž)

1 x zdravnika specialist nevrologije (m/ž)

 

IK RAVNE NA KOROŠKEM

1 x zdravnika specialista medicine, prometa in športa (m/ž)

2 x zdravnika specialista ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

 

IK MARIBOR

2 x zdravnika specialista splošne ali družinske medicine ali druge ustrezne specializacije (m/ž)

 

IK CELJE

1 x zdravnika specialista interne medicine (m/ž)

1x zdravnika splošne/družinske medicine (m/ž)

 

 

 

Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist ustrezne specializacije z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj dveletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen. Izbrani kandidat bo imenovan za zdravnika izvedenca praviloma za štiri leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja,  kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije s spremembami opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.

Prijava mora vsebovati:

  • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija licence zdravniške zbornice, kopija diplome, izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki ga pridobijo na ZPIZ-u).

Kandidate - kandidatke vabimo, da pošljejo pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,  Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana s pripisom »za razpis IK I. stopnje - pogodbeni izvedenec« ali na e-naslov: razpisi.izved@zpiz.si.

 O imenovanju oziroma ne-imenovanju bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po sklepu pristojnega organa.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio