Slika družine

Razpis za prosto delovno mesto v službi za izvedenstvo II. stopnje

 

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

objavlja

v Službi za izvedenstvo II. stopnje v Sektorju za izvedenstvo naslednje prosto delovno mesto

ZDRAVNIK IZVEDENEC I (m/ž)

 

Kandidati-kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom izpolnjevati  še naslednje posebne  pogoje:

  • zdravnik specialist (medicine dela, prometa in športa ali ortopedije ali fiziatrije ali druge ustrezne specializacije)

  • 4 leta delovnih izkušenj v svoji specialistični dejavnosti,

  • veljavna licenca zdravniške zbornice,

  • znanje Microsoft Office,

  • aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost sporazumevanja v tujem jeziku.

Prijava mora vsebovati:

  • kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj, formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev (kopija licence zdravniške zbornice, kopija diplome, izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki ga pridobijo na ZPIZ-u oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah).

Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom sklenili za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom, s polnim delovnim časom; nastop dela po dogovoru. Novemu sodelavcu nudimo dinamično delo v urejenem okolju ter možnost strokovnega izpopolnjevanja in razvoja.

Kandidatke - kandidate vabimo, da pošljejo pisne ponudbe na naslov: ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE,  Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana  s pripisom »za zaposlitev na IK II« ali na e-naslov: kadri@zpiz.si.

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio