Slika družine

Odmera delnega nadomestila

Delno nadomestilo se vam odmeri v odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa, od invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnost, in sicer v višini:

  • 50 odstotkov, ko delate s krajšim delovnim časom 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko;
  • 37,5 odstotkov, ko delate s krajšim delovnim časom 5 ur dnevno oziroma 25 ur tedensko;
  • 25 odstotkov, ko delate s krajšim delovnim časom 6 ur dnevno oziroma 30 ur tedensko;
  • 12,5 odstotkov, ko delate s krajšim delovnim časom 7 ur dnevno oziroma 35 ur tedensko.

Tako odmerjeno delno nadomestilo se poveča:

  • za 30 odstotkov, če niste več zmožni za delo na delovnem mestu, na katerem delate in začnete delati na drugem delovnem mestu;
  • za 30 odstotkov, če po končani poklicni rehabilitaciji začnete delati na drugem delu.

Povečano delno nadomestilo ne sme presegati 80 odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti.

 

Delno nadomestilo se vam (ne glede na število ur skrajšanega delovnega časa) odmeri v višini 80 odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti, če:

  • izgubite delo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi;
  • izgubite delo neodvisno od vaše volje ali krivde;
  • ob nastanku invalidnosti niste bili zaposleni ali obvezno zavarovani.

Če ste po lastni volji ali krivdi prekinili delovno razmerje, se vam delno nadomestilo (ne glede na število ur skrajšanega delovnega časa) odmeri v višini 25 odstotkov invalidske pokojnine, ki bi vam pripadala na dan nastanka invalidnosti.

 

Vsem tistim, ki niste vključeni v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja (npr. samozaposlenim osebam, družbenikom, kmetom, osebam, prostovoljno vključenim v obvezno zavarovanje …), se delno nadomestilo odmeri brez povečanja.

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio