Slika družine

Pravice (invalidska pokojnina, premestitev, delo s krajšim delovnim časom, poklicna rehabilitacija)

Pravica do invalidske pokojnine

 Pravico do invalidske pokojnine pridobi:

  • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije,
  • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je starejši od 55 let,
  • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je starejši od 50 let,
  • zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.

 

 Podrobneje o pravici do invalidske pokojnine 

Pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti (II. in III. kategorija invalidnosti)

Zavarovanec pridobi na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti:

 

 

Drugi pogoji:

Pravice na podlagi II. in III. kategorije invalidnosti pridobi zavarovanec, če ob nastanku invalidnosti še ni dopolnil starosti 65 let in:

  • je vključen v obvezno zavarovanje – ne glede na pokojninsko dobo,
  • ni vključen v obvezno zavarovanje – če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba zunaj dela ali bolezen, pridobi pravico iz invalidnosti, če ima ob njenem nastanku dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. To dobo imenujemo delovna leta in zajema časovno obdobje od zavarovančevega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti.  

 

Izjeme v primeru spremembe zdravstvenega stanja in nove invalidnosti:

  • brezposelnemu zavarovancu se za izpolnitev pogoja dopolnjene zavarovalne oziroma pokojninske dobe v primeru nove invalidnosti v delovna leta ne všteva obdobje, ko je kot invalid prejemal ustrezno nadomestilo,
  • zavarovanec, invalid zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pri katerem je nastala sprememba pri invalidnosti (nova invalidnost) zaradi poškodbe izven dela ali bolezni, pridobi pravico na podlagi nove invalidnosti ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo,
  • zavarovancu, ki je bil uživalec invalidske pokojnine in se mu je zdravstveno stanje izboljšalo, se za izpolnitev pogoja dopolnjene zavarovalne oziroma pokojninske dobe v primeru nove invalidnosti v delovna leta ne všteva obdobje uživanja invalidske pokojnine.

Zavarovanci, zavarovani na podlagi drugega pravnega razmerja, pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja le na podlagi I. kategorije, v primeru razvrstitve v II. kategorijo pa pravico do poklicne rehabilitacije.

 

Pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti ne more pridobiti zavarovanec, ki je bil ob nastanku invalidnosti II. ali III. kategorije pretežni del zavarovalne dobe zavarovan za ožji obseg pravic.

Trajanje pravic na podlagi invalidnosti

Pravice, pridobljene na podlagi invalidnosti, trajajo, dokler traja stanje invalidnosti, na podlagi katerega je bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube ali omejitve uživanja pravic, določenih z zakonom.


 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio