Slika družine

Odmera nadomestila za invalidnost

Nadomestilo za invalidnost se zavarovancu s priznano pravico do premestitve po končani poklicni rehabilitaciji in zavarovancu, pri katerem je nastala II. kategorija invalidnosti po dopolnjenem 55. letu starosti, odmeri:

  • v višini 80 odstotkov invalidske pokojnine, če ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma ni bil obvezno zavarovan,
  • v višini 80 odstotkov invalidske pokojnine, če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde,
  • v višini 40 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi po starosti 58 let,
  • v višini 20 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi pred dopolnitvijo starosti 58 let,
  • v višini 20 odstotkov invalidske pokojnine, če se je zaposlil na drugem delovnem mestu.

Zavarovancu, pri katerem je nastala invalidnost III. kategorije, če je zavarovančeva delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot petdeset odstotkov ali če zavarovanec še lahko dela v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar ni zmožen za delo na delovnem mestu, na katerem dela, se nadomestilo odmeri:

  • v višini 60 odstotkov invalidske pokojnine, če ob nastanku invalidnosti ni bil zaposlen oziroma obvezno zavarovan,
  • v višini 60 odstotkov invalidske pokojnine, če mu je delovno razmerje prenehalo na podlagi pozitivnega mnenja komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali neodvisno od njegove volje ali krivde,
  • v višini 25 odstotkov invalidske pokojnine, če je delovno razmerje prekinil po lastni volji ali krivdi,
  • v višini 35 odstotkov invalidske pokojnine, če se je zaposlil na drugem delovnem mestu.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio