Slika družine

Odmera vdovske pokojnine

Kako se odmeri vdovska pokojnina, če je upravičenec tudi razvezani zakonec?

Če sta do vdovske pokojnine upravičena zakonec iz kasnejše zakonske zveze in razvezani zakonec, se vdovska pokojnina, odmerjena v višini 70 % osnove za njeno odmero,  razdeli na dva enaka dela.

 

Če le eden od zakoncev (iz kasnejše  zakonske zveze ali razvezani zakonec) uveljavlja pravico do dela vdovske pokojnine, se souživalcu prizna vdovska pokojnina v višini razlike med vdovsko pokojnino in izplačilom dela vdovske pokojnine.

 

Kako se odmeri vdovska pokojnina, če so hkrati drugi družinski člani upravičeni do družinske pokojnine?

Če so do pokojnine po pokojnem poleg vdove oziroma vdovca upravičeni tudi drugi družinski člani, veljajo za odmero vdovske in družinske pokojnine naslednja pravila:

 

  • Vdova oziroma vdovec in otroci: vdovska pokojnina se odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine, odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število družinskih članov, med katere se šteje tudi vdova oziroma vdovec.
  • Vdova oziroma vdovec in drugi družinski člani: vdovska pokojnina se odmeri v višini 70 odstot­kov osnove za njeno odmero. Preostanek osnove je družinska pokojnina, do katere so upravičeni drugi družinski člani.
  • Vdova oziroma vdovec, otroci in drugi družinski člani: vdovska pokojnina se odmeri v sorazmernem delu družinske pokojnine odmerjene od osnove v odstotku, določenem glede na število družinskih članov, med katere se šteje tudi vdova oziroma vdovec. Morebitni preostanek osnove za odmero družinske pokojnine pripada drugim družinskim članom.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio