Slika družine

Več o tem

Zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, se zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka, ki je državljan Evropske unije in za katerega je skrbel v prvem letu njegove starosti, odstotek odmere pokojnine poveča za 1,36 odstotka, vendar največ 4,08 odstotka, torej za tri otroke. Do dodatnega odmernega odstotka je bila v primeru uveljavitve pokojnine do 31. marca 2022 praviloma upravičena ženska, razen če je pravico do nadomestila iz naslova starševstva v trajanju najmanj 120 dni užival moški, o čemer se starša za vsakega posameznega otroka sporazumno dogovorita.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2M), ki je začel veljati 19. marca 2022, uporablja pa se od 1. aprila 2022, pa med drugim omogoča, da lahko v primeru, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, ob sporazumnem dogovoru dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke uveljavi moški, brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. 

Moškemu, ki bo uveljavil starostno, predčasno ali invalidsko pokojnino od 1. aprila 2022 dalje, se lahko upošteva dodatni odmerni odstotek za otroke, če se mati otrok s tem strinja in če še ni uveljavila pokojnine.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio