Slika družine

Znižanje zaradi osebnih okoliščin

Zavarovancem, ki so zaradi osebnih okoliščin upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem oziroma od leta 2000 do prištete dobe (namesto zavarovalne dobe s povečanjem), se lahko na omenjenih podlagah znižajo predpisane starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 

Znižanje predpisanih starosti znaša toliko mesecev, kolikor jih je zavarovanec pridobil na podlagi štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/oziroma prištete dobe.

 

Zavarovanci, ki so bili zaradi osebnih okoliščin upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali do prištete dobe, pridobijo pravico do starostne pokojnine pri starostih, ki so nižje od predpisanih za toliko mesecev, kolikor so jih pridobili na račun štetja zavarovalne dobe s povečanjem in/ali prištete dobe.

 

Osebne okoliščine, ki so pogojevale štetje zavarovalne dobe s povečanjem in so upravičencu zagotavljale ali mu zagotavljajo prišteto dobo, so: delovno razmerje ali opravljanje drugega dela z najmanj 70 odstotno telesno okvaro, status vojaškega invalida od I. do VI. skupine, civilnega invalida vojne od I. do VI. skupine, slepega, gluhega, obolelega za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi in paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo, multiplo sklerozo, obolelega za rakom do 15. leta starosti ter ekstrapiramidnimi obolenji.

 

V obdobju, v katerem so bili ti zavarovanci upravičeni do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, se jim je vsakih 12 mesecev, dejansko prebitih v delovnem razmerju oziroma na delu, na podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, štelo za 15 mesecev zavarovalne dobe, starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa so se zmanjšale za eno leto za vsaka štiri leta, dejansko prebita na takem delu. Od 1. januarja 2000 dalje pa se takim zavarovancem za pridobitev in odmero pravic prišteje ena četrtina dobe dejanskega zavarovanja, starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine pa se znižajo za toliko mesecev, kolikor znaša prišteta doba.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio