Slika družine

Znižanje zaradi skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka

Do znižanja starosti je upravičena ženska, moški pa le, če je užival pravico do nadomestila iz naslova starševstva. Za znižanje starosti zaradi skrbi za otroke so določene spodnje meje. Na tej podlagi se lahko znižujeta le dve od možnih starosti, predpisanih za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

 

V primeru, da je ženska dopolnila 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se ji na tej podlagi računa znižanje od starosti 60 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 56 let. Starost se ji v tem primeru lahko zniža največ za 48 mesecev. Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske dobe brez dokupa, se računa znižanje prav tako od starosti 60 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 58 let. Starost se mu lahko zniža največ za 24 mesecev.

 

Če sta ženska oziroma moški dopolnila 38 let pokojninske dobe brez dokupa, se jima na tej podlagi računa znižanje od starosti 65 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 61 let. To pomeni, da se jima lahko starost zniža največ za 48 mesecev. Tako bi na primer ženska oziroma moški, ki je dopolnil(a) navedeno pokojninsko dobo brez dokupa in je upravičen(a) do znižanja starosti za enega otroka, uveljavil(a) pravico do starostne pokojnine pri 64 letih in šestih mesecih starosti, z dvema otrokoma pri 63 letih in osmih mesecih starosti, s tremi otroki pa pri 62 letih in desetih mesecih starosti.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio