Zavarovanci

Zavarovanci so osebe, ki so skladno z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obvezno ali prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Obvezno zavarovanje

Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja je enoten za vse zavarovance in vključitev je obvezna za tiste osebe, ki izpolnjujejo zakonske pogoje.

Prostovoljno zavarovanje

Poleg obvezne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje je pod določenimi pogoji omogočena tudi prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje

Posledice obveznega in prostovoljnega zavarovanja

O obvezno vključenih zavarovancih in o zavarovancih, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje, se vodijo podatki v matični evidenci zavarovancev, v katero podatke sporočajo z zakonom določeni zavezanci.  Za čas vključenosti v zavarovanje so zavezanci za zavarovance dolžni plačevati predpisane prispevke. Ob pogoju plačila prispevkov se zavarovancem obdobje zavarovanja upošteva v zavarovalno dobo za pridobitev pravic in višina osnov, od katerih so plačani prispevki, vpliva na višino pokojninske osnove za odmero pravic.

Zavarovanje za primere poškodbe pri delu in poklicne bolezni

Posebna vrsta zavarovanja je zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Za te osebe se plačujejo prispevki za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih ali po posebej določeni prispevni stopnji, v skladu s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Obdobje takšnega zavarovanja se ne šteje v zavarovalno dobo.  Tako zavarovane osebe v primeru, da pride do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju določenega dela ali dejavnosti izven obveznega zavarovanja, pridobijo pravico do invalidske pokojnine oziroma v primeru smrti preživeli družinski člani pridobijo pravico do vdovske ali družinske pokojnine v enaki višini kot če bi zavarovalni primer nastal v obveznem zavarovanju. Poleg nastanka zavarovalnega primera je pogoj za pridobitev pravic tudi plačilo prispevkov.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50