Splošno o obveznostih zavarovanja

Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja, pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave Republike Slovenije. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.

Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) je določeno, katere osebe se morajo obvezno vključiti v zavarovanje. Poleg oseb, za katere je obveznost zavarovanja z zakonom določena, se v pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko prostovoljno vključijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, izpolnjujejo pa druge pogoje, določene s tem zakonom. Podrobnejši opis pogojev, pod katerimi je zavarovanje obvezno, oziroma pogojev, pod katerimi se osebe lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje, je prikazan v opisu kategorij zavarovancev.

Za osebe, ki se obvezno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalno razmerje nastane z dnem, ko nastane pravno razmerje, ki je podlaga za zavarovanje.

Za osebe, ki se prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nastane zavarovalno razmerje z dnem vložitve prijave v zavarovanje.

Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti ter druge pravice.

Ker v tako vzpostavljenem zavarovalnem razmerju na eni strani obstaja pravica zavarovanca do zakonsko določenih ugodnosti, ki jih zagotavlja nosilec obveznega zavarovanja, na drugi strani obstaja obveznost zavezanca, ki mora nosilcu obveznega zavarovanja plačevati prispevke. V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1) je tako določeno, katere pravne in fizične osebe so zavezanci oziroma dajalci podatkov, ki imajo za zavarovance dolžnost posredovanja podatkov, pomembnih za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50