Projekt e-ZPIZ


 

 

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko http://www.svlr.gov.si/

NAZIV OPERACIJE:

e-ZPIZ, e-storitve za uporabnike na področju e-vlog

akronim projekta: e-ZPIZ

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Delež prispevka Evropske unije v celotnih upravičenih javnih izdatkih je 85%, pri čemer 85% upravičenih sredstev bremeni namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% upravičenih sredstev pa bremeni namenska sredstva proračuna Republike Slovenije.

KRATEK OPIS:

Zavod je v projektu e-ZPIZ razvil sodobne e-storitve s področja e-vlog za stranke. 

Glavni rezultati projekta e-ZPIZ:

 • e-storitve, namenjene strankam, za vpogled v stanje oddane vloge (zahtevka) v postopku reševanja (vpogled v stanje vseh vlog, ne glede na način oddaje) prek spleta in integriranega telefonskega odzivnika
 • e-storitve, namenjene strankam in strokovnim delavcem Zavoda, za pripravo in elektronsko oddajo e-vlog, ki vključujejo:
  • modul za oblikovanje, pripravo in objavo e-vlog za strokovne delavce Zavoda
  • modul za izpolnjevanje in oddajo e-vlog za stranke 
  • modul za e-podpisovanje e-vlog 
  • modul za obdelavo e-vlog pred sprejemom (izvedba poslovnih pravil za ugotavljanje pravilnosti vlog in priprava ustreznih povratnih obvestil)
  • modul za integracijo z zalednim sistemom Zavoda
 • Vzpostavljen zunanji portal Zavoda v novem tehnološkem okolju s prenesenimi vsebinami obstoječega spletišča, predelano in preneseno storitvijo za izračun upokojitvenih pogojev in prenovljeno obliko
 • Implementiran modul za uporabniško urejanje e-vsebin portala
 • Implementirane komponente za podporo varnega elektronskega poslovanja
 • Vzpostavljena, implementirana in konfigurirana kompleksna informacijska infrastruktura.

Projekt e-ZPIZ je izveden v sodobnem tehnološkem okolju, ob uporabi odprtih standardov, specifikacij in priporočil. Spletna portalna rešitev je implementirana v okolju IBM Websphere Portal Server. 

Pomembna skrb pri pripravi e-storitev je bila namenjena vključevanju uporabnikov in specifikam precejšnjega dela strank Zavoda (starejše osebe), zato smo spletno rešitev skušali čim bolj približati smernicam konzorcija W3C za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.0), poleg spleta pa je bila za posredovanje določenih e-storitev implementirana tudi uporaba dodatnega kanala s kar največjo dostopnostjo (integriran telefonski odzivnik – 01 4745 692).

Projekt e-ZPIZ je pomemben del prenove informacijskega sistema Zavoda in razvoja e-poslovanja, saj zajema razvoj ključnih e-storitev z vidika interakcije strank z Zavodom, v infrastrukturnem smislu pa pomeni tudi vzpostavitev in zaokrožitev okolij za celovito in tehnološko sodobno elektronsko poslovanje Zavoda z različnimi javnostmi (državljani, javna uprava, podjetja…).   

NAZIV UPRAVIČENCA:

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana

DATUM ZAČETKA IN ZAKLJUČKA OPERACIJE:

Projekt se je začel 17.08.2009, z datumom upravičenosti stroškov, zaključil pa 30.09.2010.

ODGOVORNA OSEBA:

Mag. Edmond Pajk,  tel. 014745100

KONTAKTNA OSEBA (vodja projekta):

Mag. Domen Dolar, tel. 014745100, informacije@zpiz.si s pripisom Za projekt e-ZPIZ

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50