Moj BiZPIZ

   

»BiZPIZ« so elektronske storitve, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje omogoča organizacijam za elektronsko poslovanje. Uporaba storitev BiZPIZ je mogoča prek portala BiZPIZ ali prek spletnih storitev z uporabo lastnega odjemalca, v specifičnih primerih tudi prek nekaterih drugih transportnih protokolov, kot so sporočilni sistemi ipd. Organizacije morajo biti za uporabo storitev BiZPIZ registrirane.

Portal BiZPIZ je del spletnega portala ZPIZ, namenjen uporabi storitev BiZPIZ.

Portal BiZPIZ je za organizacije najpreprostejša možnost za varno elektronsko poslovanje z Zavodom, saj organizacijam v tem primeru ni potrebno razvijati lastnih rešitev.

Uporaba storitev BiZPIZ je varna in preprosta. Za najvišjo stopnjo varnosti, zaupnosti  in polno pravno veljavnost oddanih e-dokumentov, je poskrbljeno z uporabo sodobne infrastrukture, tehničnih postopkov in uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil ter drugih elementov infrastrukture javnih ključev (PKI). Vloge, ki so izpolnjene, podpisane in oddane z uporabo storitev »BiZPIZ«, imajo enako pravno veljavo kot lastnoročno podpisane papirne vloge.

 

Za dostop do Portala BiZPIZ potrebujete:

  • Predhodno urejeno registracijo, dogovor in druge podlage za uporabo specifičnih e-storitev
  • računalnik z možnostjo dostopa do interneta in
  • kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe.

 

Podprti so naslednji izdajatelji:

  • Ministrstvo za javno upravo (spletno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe »SIGEN-CA«) ali
  • Nova ljubljanska banka d.d.  (digitalno potrdilo za fizične osebe »AC NLB«) ali
  • Pošta Slovenije d.o.o. (elektronska potrdila za fizične osebe »POŠTA®CA«) ali
  • Halcom Informatika d.o.o. (elektronska potrdila za fizične osebe »Halcom-CA«).

Digitalno potrdilo spletne strani https://www.zpiz.si/  je izdano s strani SIGEN-CA. Identiteta overitelja in navodila za namestitev digitalnega potrdila je na tej povezavi .

 

V primeru težav uporabe oziroma dostopa do storitev BiZPIZ pišite na naslov mailto:ezpiz-podpora@zpiz.si.

 

Uporaba storitev BiZPIZ:    

   1. Registracija:

Pred začetkom uporabe storitev se je potrebno registrirati. Odvisno od storitev, ki jih bo organizacija uporabljala, je lahko potreben tudi dodaten dogovor.  

   2. Dostop do portala BiZPIZ:

Po uspešno opravljenem postopku registracije lahko do storitev BiZPIZ dostopate tako, da se iz strani Moj BiZPIZ  z izbranim digitalnim potrdilom prijavite v Portal BiZPIZ.

   3. Dostop do storitev »BiZPIZ« prek spletnih storitev:

Po zagotovitvi lastne rešitve za uporabo storitev BiZPIZ in uspešno opravljenem postopku registracije, lahko organizacije do storitev BiZPIZ dostopajo preko URL po SOAP protokolu. Poleg produkcijskega okolja je na voljo tudi testno okolje, kjer poteka testiranje izmenjave podatkov.

   4. Opis delovanja in navodila za uporabo BiZPIZ

 

Preberi Ustavi

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50