Családi nyugdíj

Feltételek a családi nyugdíjhoz

A családi nyugdíj jogosultsága az általános és különleges feltételek teljesítésétől függ. Az általános feltételeknek az elhalálozott biztosított, vagy a nyugdíj- és rokkantbiztosítás jogélvezője részééről kell, hogy teljesüljenek, míg a különleges feltételek a családtagok részéről.

A. Általános feltételek az elhalálozott részéről

Amennyiben az elhalálozott biztosított volt, részéről a feltételek teljesültek, ha:

  • teljesítette a ZPIZ-2 által meghatározott feltételeket az idő előtti, öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjra

Amennyiben az elhalálozott jogélvező volt, a feltételek részéről teljesültek, ha:

  • a kötelező biztosításból jogélvezője volt az idő előtti, az öregségi, illetve a rokkantsági nyugdíjnak
  • a kötelező biztosításból jogélvezője volt  a rokkantsági nyugdíjnak

Amennyiben a biztosított, illetve a jogélvező munkahelyi balesetben, illetve szakmához köthető betegségben halálozott el, a családtagok függetlenül az elhalálozott nyugdíjbiztosítási időszakától családi nyugdíjra jogosultak!

A családi nyugdíj feltételeinek megállapításánál a biztosított vagy jogélvező elhalálozásával azonos értékkel bír a jogerős határozat az elhalálozásról.

B. Kiegészítő általános feltételek

Egyes esetekben kiegészítő általános feltétele a családi nyugdíjnak az a tény, hogy az elhalálozott a jogok érvényesítését kezdeményező családtagot elhalálozásáig eltartotta!

Az említett feltétel teljesült, amennyiben a családtag:

  • az elhalálozottal közös állandó lakhellyel rendelkezett és
  • átlagos havi bevételei a naptári évben a biztosított vagy a jogélvező elhalálozása előtt nem voltak nagyobbak az elhalálozáskor érvényes legalacsonyabb nyugdíjbiztosítási alap 29 százalékánál.

A családtagok bevételei közé kell sorolni a kataszteri jövedelmet, illetve minden olyan jövedelmet, amely a személyi jövedelemadóról szóló törvények értelmében adóalapot képez.

A szociális jutatásokról szóló szabályok alapján a családtagok jövedelmébe nem számít a pénzbeli szociális segély.

Amennyiben az elhalálozott mindkettő szülője - akik jogérvényesíteni szeretnék a családi nyugdíjat -  még élnek, az egyik szülő jövedelmét az átlagos havi jövedelem megállapításánál két szülőre kell osztani. Azonos szabály érvényes abban az esetben is, amikor mindkettő szülő rendelkezik jövedelemmel.

Amennyiben a családi nyugdíjat érvényesíteni óhajtó családi tag nem rendelkezett közös állandó lakhellyel az elhalálozottal, akkor csak akkor számít eltartottnak, ha az elhalálozás előtti naptári évben a legalacsonyabb nyugdíjbiztosítási alap 29 százalékánál azonos, vagy nagyobb összeget kapott az elhalálozottól havi rendszerességgel.

A felsorolt feltételeknek egyidőben kell teljesülniük!

C. Különleges feltételek a családtagok részéről

A jogot a családi nyugdíjhoz megkaphatják a következő családtagok:

  • gyermekek
  • fogadott gyermekek, unokák és egyéb gyermekek szülők nélkül, akiket a biztosított eltartott, valamint az elhalálozott szülei, akiket a biztosított, illetve a jogélvező köteles volt eltartani haláláig a házasságról és családi viszonyokról szóló szabályozás értelmében

Abban az esetben, ha az unokák és egyéb gyermekek - akiket a biztosított haláláig eltartott -  szülei még életben vannak, akkor a különleges feltételek csak akkor tekintendők teljesülteknek, ha a szülők teljesen munkaképtelenek, vagyis  I. kategóriájú rokkantnak számítanak.

GYERMEKEK

A gyermeknek a betöltött 15. évig jár a családi nyugdíj joga, illetve addig, amíg részesei az iskolai rendszernek, de legfeljebb 26. éves korukig.

Azon gyermeknek, aki a szülei elvesztésének évében nem teljesíti a feltételeket a magasabb évfolyamba való beiratkozáshoz, a családi nyugdíjhoz a következő iskolaév végéig van joga.

Abban az esetben, ha a gyermek a betöltött 15. éve után munkanélkülinek jelentkezik be a foglalkoztatási intézetnél, a betöltött 18. évéig van joga a családi nyugdíjhoz, amennyiben teljesíti a munkaerőpiaci szabályozásban leírt feltételeket.

A betöltött 15. évig, illetve az iskolázás befejezéséig, de legfeljebb 26. éves korig teljesen munkaképtelenné vált gyermeknek addig van joga a családi nyugdíjra, amíg a munkaképtelenség tart.

Abban az esetben, ha gyermek teljesen munkaképtelenné válik az előbb említett kor után - amíg biztosított számára a családi nyugdíj, illetve az iskolázás befejezése után - joga van  családi nyugdíjra, amennyiben az elhalálozott biztosított haláláig eltartotta.

A fogadott gyermekek, unokák és egyéb szülő nélküli gyermekek, akiket az elhalálozott eltartott, jogosultak a családi nyugdíjra, ha teljesítik a gyermekekre előírt feltételeket.

SZÜLŐK

A szülők, akiket az elhalálozott halálaiag eltartott 2018-ban akkor jogosultak családi nyugdíjra:

  • ha betöltötték 60. évüket
  • ha a biztosított halálakor teljesen munkaképtelenek voltak.

Amennyiben a szülők a tartós munkaképtelenség miatt lettek jogosultak a családi nyugdíjra, és a jog érvényessége alatt betöltik a 60. életévüket, akkor tartós családi nyugdíjjogot nyernek.

A gyermekeknél a teljes munkaképtelenség, illetve az önálló élet-  és munkaképtelenség jelenti a családi nyugdíjjogot, míg az egyéb személyeknél ez az I. kategóriájú rokkantság. Mindkettő létét az illetékes intézeti bizottság állapítja meg!

Ügyfélfogadás és elérhetőségek

Szlovén Nyugdíj-és Rokkantbiztosítási Intézet
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Telefon
Postafiók
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
Hétfő és kedd
Szerda
Péntek
8-12 és 13-15
8-12 és 13-17
8-13
Nyugdíjfolyósítási információk +386 1 474 56 50