Obrazec za prijavo na prosto delovno mesto v ZPIZ

Obvezna priloga k prijavi na prosto delovno mesto

 

Delovno mesto za katerega kandidirate

 

 

Ime

 

 

Priimek

 

Elektronski naslov

 

Naziv in stopnja izobrazbe (obvezna priloga dokazilo o izobrazbi)

– primer –

univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike – VII/2 stonja izobrazbe/ ekonomski tehnik – V. stopnja izobrazbe

 

Stalni naslov

 

Začasni naslov

 

 

Točna delovna doba/delovne izkušnje na dan kandidature za prosto delovno mesto v ZPIZ (let/a, meseci, dnevi)

( obvezna priloga izpisek obdobij zavarovanj iz matične evidence zavarovancev, ki se pridobi na ZPIZ)

 

 

 

 

Kraj in datum ___________________                  Podpis _________________________

 

Informativni izračun datuma upokojitveNa izračun

Uradne ure in kontakti

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Kolodvorska ulica 15, Ljubljana

 

Zavod po telefonu ves poslovni čas nudi splošne informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Informacije o konkretnem postopku lahko pridobite osebno v času uradnih ur.

 

Telefon
Telefonski odzivnik
Fax
+386 1 474 51 00
+386 1 474 56 92
+386 1 432 10 46
E-naslov informacije@zpiz.si
Uradne ure
Ponedeljek in torek
Sreda
Petek

8-12 in 13-15
8-12 in 13-17
8-13
Poslovni čas
Ponedeljek, torek in četrtek
Sreda
Petek

8-15
8-17
8-13
Informacije v zvezi z nakazovanjem pokojnin +386 1 474 56 50