Slika družine

Delo upokojenca v okviru drugega pravnega razmerja – pogodbe civilnega prava (na primer avtorska, podjemna, mandatna, najemna pogodba ...)

Če ste upokojenec, lahko opravljate delo po podjemni, avtorski, mandatni, najemni ali drugi pogodbi civilnega prava in se vam ni treba obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati.

 

Pri tem delu ni omejitev glede števila ur dela niti višine zaslužka, pride pa do spremembe pri plačilu dohodnine, saj se tovrstni dohodek šteje kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

 

Na podlagi takega dela niste obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, morajo pa izplačevalci plačevati prispevek delodajalca po stopnji 8,85 odstotka od zneska izplačila, in sicer za zavarovanje za primer invalidnosti ali smrti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

 

Primer: Ali oddajanje nepremičnine v najem vpliva na izplačilo pokojnine?

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio