Slika družine

Kratkotrajno delo

Kratkotrajno delo ureja Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki določa kratkotrajno delo kot izjemo, ki se ne šteje kot zaposlovanje na črno in pomeni nekakšni pomoč družinskih članov v primeru, ko se v podjetju srečujejo s povečanim obsegom dela.

 

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ desetimi zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ desetimi zaposlenimi, kadar ga opravljajo:

  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v partnerski zvezi enega od staršev lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe,
  • oseba, s katero je lastnik ali solastnik mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena,
  • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v partnerski zvezi lastnika ali solastnika mikrodružbe ali zavoda ali samozaposlene osebe.

Koliko ur lahko delam in koliko lahko zaslužim?

Navedeno delo lahko opravljate največ 40 ur mesečno. Za navedeno delo ne prejmete plačila, delodajalec pa vam lahko povrne stroške prevoza in prehrane med delom.

Kakšni so pogoji za opravljanje kratkotrajnega dela?

Za kratkotrajno delo vam ni treba sklepati pogodbe, prav tako nimate obveznosti vključitve v obvezno zavarovanje. Kratkotrajno delo se mora glede zaposlovanja oseb, mlajših od 18 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov ter varstva nekaterih kategorij delavcev opravljati v skladu s predpisi o delovnih razmerjih ter predpisi o varnosti in zdravju pri delu. V skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ste zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Delodajalec vas mora voditi v evidenci o opravljenem kratkotrajnem delu, katero dnevno podpišete ob začetku in zaključku opravljanja dela.

 

Podrobneje o kratkotrajnem delu

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio