Slika družine

Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ureja Zakon o kmetijstvu in Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki določa vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (od predelovanja kmetijskih pridelkov do turizma). Dopolnilna dejavnost na kmetiji je (skladno z Zakonom o kmetijstvu in Uredbi o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji) s kmetijstvom oziroma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kmetiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile družinskih članov.

Kdo je nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji?

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko nosilec kmetije ali član kmetije, ki ima za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji soglasje nosilca kmetije. Za opravljanje dopolnilne dejavnosti mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna enota.

Kdaj je vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvezen in kdaj ne?

Če ste starejši od 63 let in ste bili nazadnje obvezno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter ste se upokojili, potem pa ste prijavili opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter z dohodkom presegli dohodkovni cenzus, ki je določen za vstop v obvezno zavarovanje, se vam ni treba obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati. Torej imate lahko dopolnilno dejavnost ter dohodek iz tega naslova, ki ni omejen, hkrati pa uživate celotno pokojnino.

 

Če ste mlajši od 63 let in ste bili nazadnje obvezno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter ste se upokojili, potem pa ste prijavili opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter z dohodkom presegli dohodkovni cenzus, ki je določen za vstop v obvezno zavarovanje, se morate obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovati. Prijavo v zavarovanje morate vložiti sami, priložiti pa morate dokazilo o dohodkih ter potrdilo službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti.

 

Več lahko izveste na naslednji spletni povezavi.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio