Slika družine

Mednarodno zavarovanje

Zaposlen sem bil tudi v tujini. Kako bom pridobil pravico do pokojnine?

Če ste bili zavarovani v tujini, lahko uveljavljate pravice na podlagi predpisov EU o koordinaciji socialne varnosti ali na podlagi mednarodnih sporazumov, ki jih je sklenila Slovenija z nekaterimi državami. Glavne značilnosti teh predpisov so:

 

  • upravičenec praviloma pridobi pokojnino v vsaki od držav, v kateri je bil zavarovan. Pravico do pokojnine v posamezni državi pridobi, ko izpolni pogoje po predpisih te države;

  • za izpolnitev pogojev za pokojnino se upošteva tudi zavarovalna doba, dopolnjena v drugih državah članicah EU ali državah pogodbenicah;

  • pokojnine se upravičencem lahko izplačujejo v države članice EU ali v druge države pogodbenice, kjer upravičenec prebiva;

  • zahteva za pokojnino se vloži le v eni državi. Praviloma je to država prebivanja ali država zadnje zaposlitve. Na zahtevku je treba navesti, v katerih državah je bila oseba zavarovana. Pristojni nosilec zavarovanja nato zahtevek posreduje institucijam v teh državah.

Predpisi EU o koordinaciji socialne varnosti

Ti predpisi se uporabljajo v državah članicah Evropske unije ter v Švici, Islandiji, na Norveškem, v Liechtensteinu in v Združenem kraljestvu.

 

Podrobneje o predpisih EU

Informacije o upokojitvi v EU na spletni strani Your Europe

 

Sporazumi o socialni varnosti

Republika Slovenija ima sklenjene mednarodne sporazume o socialni varnosti z naslednjimi državami:

 

Argentina

Avstralija

Bosna in Hercegovina

Črna gora

Južna Koreja

Kanada in provinca Quebec

Severna Makedonija

Srbija

Združene države Amerike

Informacije o pogojih za upokojitev v tujini

Informacije o pogojih za upokojitev v tujini lahko pridobite pri tujih nosilcih pokojninskega zavarovanja.

 

Spletne strani tujih nosilcev zavarovanja

 

Imenik institucij na področju socialne varnosti v EU

 

Z nekaterimi državami Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje organizira tudi informativne dneve za stranke, kjer vam svetujejo strokovnjaki tujih nosilcev pokojninskega zavarovanja.

 

Informativni dnevi tujih nosilcev zavarovanja v letu 2024

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio