Slika družine

Združene države Amerike

Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike velja od 1. februarja 2019. Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 42/2017 - Mednarodne pogodbe št. 7 z dne 4. avgusta 2017.

 

Sporazum ureja naslednja področja:

 

  • določitev države, pristojne za zavarovanje;
  • uveljavitev pravice do pokojnine na podlagi zavarovalne dobe, dopolnjene v Sloveniji in v ZDA;
  • izplačevanje pokojnine v skladu z zakonodajo vsake pogodbenice;
  • postopek za uveljavljanje pravice do pokojnine.

 

Pristojna nosilca za izvajanje sporazuma za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja sta:

 

  • v Sloveniji: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
  • v ZDA: Uprava za socialno varnost (Social Security Administration - SSA).

 

Sporazum velja za vse osebe, za katere sta veljali slovenska in ameriška zakonodaja in za njihove družinske člane, ne glede na državljanstvo.

 

Če pogoji za pokojnino na podlagi dobe, dopolnjene v eni državi pogodbenici, niso izpolnjeni, se lahko upravičenost do pokojnine ugotovi s seštevanjem zavarovalne dobe, dopolnjene v obeh pogodbenicah. Zavarovalna doba se sešteva, če se ne prekriva. Če se pokojnina prizna s seštevanjem zavarovalnih dob, se odmeri v sorazmernem delu.

 

Ne glede na seštevanje zavarovalnih dob mora biti za pridobitev pravice do pokojnine iz ZDA v tej državi dopolnjenih najmanj 18 mesecev zavarovalne dobe. Če ta doba ni dopolnjena, se ne prizna nobena dajatev. Za pridobitev pravice do slovenske pokojnine pa mora biti v s Sloveniji dopolnjenih vsaj 12 mesecev zavarovalne dobe.

 

Sporazum omogoča, da se pokojnine, priznane v eni državi pogodbenici, izplačujejo upravičencem, ki prebivajo v drugi državi pogodbenici.

 

Informacije o pogojih za pridobitev pokojnine iz Združenih držav Amerike so na razpolago na spletni strani Uprave za socialno varnost (www.socialsecurity.gov).

 

Če živite v Sloveniji in želite uveljaviti pokojnino iz Združenih držav Amerike, lahko vložite zahtevo na katerikoli območni enoti zavoda. Ta bo zahtevo posredoval Upravi za socialno varnost (SSA).  Zahtevi priložite dokazila o zavarovanju v Združenih državah Amerike ter podatek o zavarovalni številki (Social Security Number).

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio