Slika družine

Južna Koreja

O Sporazumu o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo

Katere pravice je možno uveljaviti na podlagi sporazuma?

Kdaj so izpolnjeni pogoji za slovensko pokojnino na podlagi sporazuma?

Kako se določi višina slovenske pokojnine po sporazumu?

Ali je možno izplačilo slovenskih in korejskih pokojnin v tujino?

Kako lahko uveljavim pravico do slovenske ali korejske pokojnine po sporazumu?

Kje lahko dobim informacije o pravicah po korejski zakonodaji?

O Sporazumu o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo

Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Republiko Korejo (Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5.7.2019 – MP 10/2019) velja od 1. oktobra 2019 dalje. Sporazum ureja področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter področje zakonodaje, ki se uporablja (predpisi, ki določajo, katera država je pristojna za socialno zavarovanje).

Sporazum velja za vse osebe, ki so zavarovane ali so bile zavarovane v Sloveniji ali v Koreji, ter za družinske člane, ki uveljavljajo pravice do dajatev po teh osebah.

Katere pravice je možno uveljaviti na podlagi sporazuma?

Po slovenskih predpisih je možno na podlagi sporazuma uveljaviti pravico do starostne, predčasne, invalidske, vdovske in družinske pokojnine ter dodatka za pomoč in postrežbo.

Po korejskih predpisih je možno uveljaviti pravico do starostne, invalidske, deljene in družinske/vdovske pokojnine ter izplačilo v pavšalnem znesku.

Kdaj so izpolnjeni pogoji za slovensko pokojnino na podlagi sporazuma?

Če pogoji za pravico do pokojnine z upoštevanjem samo slovenske zavarovalne dobe niso izpolnjeni, se pri ugotavljanju pogojev upošteva tudi zavarovalna doba, dopolnjena po korejskih predpisih.

Pravica do pokojnine se ne prizna, če zavarovalna doba, dopolnjena v Sloveniji, znaša manj kot 12 mesecev in če niso že samo na podlagi te slovenske dobe izpolnjeni pogoji za pokojnino.

Če tudi na podlagi seštevanja slovenske in korejske zavarovalne dobe niso izpolnjeni pogoji za slovensko pokojnino, se slovenskim državljanom upoštevajo tudi zavarovalne dobe, dopolnjene v tretjih državah, s katerimi je Slovenija sklenila mednarodni sporazum o socialni varnosti, ki določa seštevanje dob.

Kako se določi višina slovenske pokojnine po sporazumu?

Če so pogoji za pravico do slovenske pokojnine izpolnjeni brez upoštevanja zavarovalne dobe, dopolnjene v Koreji, se pokojnina odmeri izključno na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po slovenski zakonodaji.

Če pogoji za pravico do pokojnine na podlagi slovenske zavarovalne dobe niso izpolnjeni, se pri ugotavljanju pogojev upošteva tudi zavarovalna doba, dopolnjena po korejskih predpisih, pokojnina pa se odmeri v sorazmernem delu.

Pri izračunu sorazmernega dela se najprej izračuna teoretični znesek pokojnine, ki bi se izplačeval, če bi bile vse zavarovalne dobe dopolnjene po slovenskih predpisih. Nato se določi sorazmerni del pokojnine glede na razmerje med zavarovalno dobo, dopolnjeno po slovenskih predpisih, in skupno zavarovalno dobo. Pri izračunu pokojninske osnove za odmero pokojnine se upoštevajo samo obdobja zavarovanja v Sloveniji.

Ali je možno izplačilo slovenskih in korejskih pokojnin v tujino?

Slovenske pokojnine se na podlagi sporazuma osebam, ki stalno prebivajo v Koreji, lahko izplačujejo na račun v Koreji. Enako se korejske pokojnine lahko izplačujejo v Slovenijo, če prejemnik stalno prebiva v Sloveniji.

Če prejemnik pokojnine stalno prebiva v tretji državi, se slovenske pokojnine korejskim državljanom lahko izplačujejo v to državo pod enakimi pogoji kot slovenskim državljanom. Prav tako se korejske pokojnine izplačujejo slovenskim državljanom, ki stalno prebivajo v tretji državi, pod enakimi pogoji kot korejskim državljanom.

Dodatek za pomoč in postrežbo ter nadomestila v zvezi z invalidnostjo po slovenski zakonodaji se lahko izplačujejo le osebam, ki stalno prebivajo v Sloveniji.

Kako lahko uveljavim pravico do slovenske ali korejske pokojnine po sporazumu?

Zahtevek za pokojnino lahko vložite pri slovenskem ali korejskem nosilcu pokojninskega zavarovanja. Če vložite zahtevek za pokojnino v eni državi pogodbenici in navedete, da želite uveljaviti tudi pravico do pokojnine v drugi državi ali pa je iz vloge razvidno, da imate v drugi državi dopolnjeno zavarovalno dobo, se šteje, da je vložen tudi zahtevek za pokojnino iz druge države pogodbenice. To ne velja v primeru, da zahtevek izrecno omejite le na dajatev iz ene države.

Po prejemu zahtevka bo nosilec zavarovanja zahtevo posredoval nosilcu v drugi državi pogodbenici. Datum vložitve zahtevka pri prvem nosilcu se šteje tudi kot datum vložitve zahtevka za dajatev pri nosilcu v drugi državi pogodbenici.

Zahtevki in druge vloge se lahko pri nosilcih v obeh državah vložijo v slovenskem, korejskem ali angleškem jeziku.

Kje lahko dobim informacije o pravicah po korejski zakonodaji?

Dodatne informacije o pravicah po korejski zakonodaji lahko dobite pri korejskem nosilcu pokojninskega zavarovanja:

National Pension Service

Center for International Affairs

KUKMIN-YEONKUM BUILDING 6TH FLOOR

GIJI-RO, DEOKJIN-GU, JEONJU-SI 180

54870 JEOLLABUK-DO

Korea

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio