Slika družine

Spremembe podatkov kršitelja, ki je v postopku

Prekrškovnemu organu mora kršitelj takoj sporočiti vsako spremembo prebivališča ali naslova, sicer bo prekrškovni organ vse nadaljnje vročitve v postopku o prekršku opravil tako, da se bo dokument objavil na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprave in velja vročitev za opravljeno po poteku 15 dni od dneva, ko je bil dokument objavljen na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprave.

 

Če  je kršitelj v tretji državi, državi, ki ni članica Evropske unije, v Republiki Sloveniji pa nima pooblaščenca, mora imenovati pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, sicer mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio