Slika družine

Pooblaščeni računovodski servisi

Dajalec podatkov oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah in zavezanec za vlaganje prijav lahko pri zavodu oziroma pri drugem pristojnem organu predloži pisno pooblastilo za drugo pravno ali fizično osebo (na primer računovodski servis), da v njegovem imenu izpolni dolžnost posredovanja podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ne glede na to pa ostaja za posredovanje in pravilnost podatkov odgovoren sam dajalec podatkov oziroma zavezanec za vlaganje prijav o osnovah in zavezanec za vlaganje prijav, to je pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo, ne pa na primer pooblaščeni računovodski servis.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio