Slika družine

Brezposelne osebe, prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo brezposelne osebe, in sicer:

 

 • brezposelni, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, in

 • osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri zavodu za zaposlovanje.

   

Status brezposelne osebe in pravico do denarnega nadomestila ter pravico do plačila prispevkov do upokojitve ureja Zakon o urejanju trga dela.

Vrste zavarovanja

Brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo so z eno prijavo hkrati vključene v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • zdravstveno zavarovanje,

 • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (osebe, ki so dopolnile starost 18 let),

 • zavarovanje za primer brezposelnosti,

 • zavarovanje za starševsko varstvo.

 

Osebe, ki so do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine upravičene do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri zavodu za zaposlovanje, so vključene le v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje pa imajo urejeno po drugi podlagi.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem za brezposelne osebe vlaga Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Plačevanje prispevkov

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

 • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

Brezposelni zavarovanci s pravico do denarnega nadomestila:

 

 • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

 • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Brezposelni zavarovanci, ki imajo do upokojitve pravico do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,

 • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov

 

Osnova za plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance, ki prejemajo denarno nadomestilo, je znesek nadomestila za primer brezposelnosti.

Osnova za plačilo prispevkov za brezposelne zavarovance, ki so upravičeni do plačila prispevkov do upokojitve, je zavarovalna osnova v višini zneska zadnjega nadomestila, ki ga je zavarovanec prejel pred pridobitvijo pravice do plačila prispevkov.

 

Obrazci in roki

 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obračuna prispevke na obrazcu REK-1b in jih plača v roku petih dni od izplačila nadomestila oziroma od obračuna.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Za brezposelne osebe, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na obrazcih M-4 posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja.

 


 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio