Slika družine

Prejemniki nadomestil za poklicno rehabilitacijo

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo osebe, ki so upravičene do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  in niso obvezno zavarovane na drugi podlagi (osebe na poklicni rehabilitaciji zunaj delovnega razmerja).

Vrste zavarovanja

Osebe na poklicni rehabilitaciji zunaj delovnega razmerja so z eno prijavo hkrati vključene v naslednja obvezna socialna zavarovanja:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (osebe, ki so dopolnile starost 18 let),

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi odločbe o priznanju pravice do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije.

Plačevanje prispevkov

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za osebe na poklicni rehabilitaciji zunaj delovnega razmerja se ne plačujejo, temveč se štejejo za plačane od bruto zneska nadomestila, ki ga oseba prejme za čas poklicne rehabilitacije.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podatke o nadomestilih, ki se upoštevajo v pokojninsko osnovo, in o obdobjih zavarovanja za osebe na poklicni rehabilitaciji zunaj delovnega razmerja posreduje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na obrazcih M-4.


 

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio