Slika družine

Oskrbovalci družinskega člana

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo oskrbovalci družinskega člana, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih, ki urejajo dolgotrajno oskrbo. Nekdanji družinski pomočniki po predpisih o socialnem varstvu so v skladu z Zakonom o dolgotrajni oskrbi od 1. 1. 2024 postali oskrbovalci družinskega člana na podlagi odločbe centra za socialno delo, če so izpolnjevali pogoje po tem zakonu.

Vrste zavarovanja

 

Oskrbovalci družinskega člana so z eno prijavo hkrati vključeni v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

  • zdravstveno zavarovanje,

  • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo,

  • zavarovanje za primer brezposelnosti,

  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

 

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga center za socialno delo na podlagi izdane odločbe pravici upravičenca do dolgotrajne oskrbe in hkrati izbiri oskrbovalca družinskega člana.

Plačevanje prispevkov

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

  • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača Ministrstvo za solidarno prihodnost,

  • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Ministrstvo za solidarno prihodnost.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

Osnova za plačilo prispevka je znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini 1,2-kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji.

 

Obrazci in roki

Ministrstvo za solidarno prihodnost ob izplačilu delnega plačila za izgubljeni dohodek obračuna prispevke na obrazcu REK-1b in jih plača v roku petih dni od izplačila.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za družinske pomočnike na obrazcih M-4 posreduje center za socialno delo.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio