Slika družine

Uživalci pravic iz starševskega varstva

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Plačevanje prispevkov

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Na podlagi pravic, ki jih pridobijo po predpisih o starševskem varstvu, se obvezno zavaruje eden od staršev, ki je upravičenec:

 

 • do starševskega dodatka, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi,

 • do delnega plačila za izgubljeni dohodek,

 • do starševskega nadomestila in nima pravice do starševskega dopusta ter ni obvezno zavarovan na drugi podlagi,

 • do plačila sorazmernega dela prispevkov in pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi varstva in nege otroka ali zaradi nege in varstva štirih ali več otrok za razliko do polnega delovnega časa.

Vrste zavarovanja

Osebe, vključene v obvezno zavarovanje na podlagi pravice do starševskega nadomestila, delnega plačila za izgubljeni dohodek in pravice do sorazmernega plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom, so z eno prijavo hkrati vključene v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,

 • zdravstveno zavarovanje,

 • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (osebe, ki so dopolnile starost 18 let),

 • zavarovanje za primer brezposelnosti,

 • zavarovanje za starševsko varstvo.

Osebe, vključene v obvezno zavarovanje na podlagi pravice do starševskega dodatka, so vključene le v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje pa imajo urejeno po drugi podlagi.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga center za socialno delo na podlagi izdane odločbe o pravici iz starševskega varstva.

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

 • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

 • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

Zavezanec za plačevanje prispevkov

 

Zavarovanci s pravico do starševskega nadomestila in pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek:

 

 • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,

 • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Republika Slovenija, obračuna in plača jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Za zavarovance, ki imajo pravico do sorazmernega plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom ali v primeru štirih ali več otrok in pravico do starševskega dodatka, prispevek delodajalca in prispevek zavarovanca plačuje Republika Slovenija.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

 

 • za prejemnike starševskega nadomestila: bruto znesek nadomestila,

 • za prejemnike delnega plačila za izgubljeni dohodek: bruto znesek delnega plačila,

 • za prejemnike starševskega dodatka: neto znesek starševskega dodatka,

 • za upravičence do sorazmernega plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom ali v primeru štirih ali več otrok: sorazmerni del minimalne plače oziroma znesek minimalne plače.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Za osebe, ki so vključene v obvezno zavarovanje na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo, center za socialno delo na obrazcih M-4 posreduje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja.

 


 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio