Slika družine

Prejemniki bolniških nadomestil po prenehanju delovnega razmerja

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3) - zavezanci, roki

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo osebe, ki so upravičene do nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delovnega razmerja v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če niso obvezno zavarovane na drugi podlagi (prejemniki bolniških nadomestil po prenehanju delovnega razmerja).

Vrste zavarovanja

Prejemniki bolniških nadomestil po prenehanju delovnega razmerja so z eno prijavo hkrati vključeni v vseh pet obveznih socialnih zavarovanj:

 

  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • zdravstveno zavarovanje,
  • zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (osebe, ki so dopolnile starost 18 let),
  • zavarovanje za primer brezposelnosti,
  • zavarovanje za starševsko varstvo.

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v roku osmih dni od priznanja pravice do nadomestila.

Plačevanje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),
  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

  • zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca je sam zavarovanec – te prispevke v njegovem imenu obračuna in plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
  • zavezanec za plačilo prispevka delodajalca je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

 

osnova za plačilo prispevka je bruto znesek nadomestila.

 

Obrazci in roki:

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije obračuna prispevke na obrazcu REK-1b ob izplačilu nadomestila, plača pa jih najpozneje v roku petih dni po izplačilu.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

Podatke o nadomestilih, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za prejemnike bolniških nadomestil po prenehanju delovnega razmerja posreduje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije na obrazcih M-4.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio