Slika družine

Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka

Opis zavarovancev

Vrste zavarovanja

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3) - zavezanci, roki

Plačevanje prispevkov (vrste in stopnje, zavezanci, osnove, obrazci in roki)

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

 

Opis zavarovancev

Obvezno se zavarujejo:

 

če niso obvezno zavarovani na drugi podlagi.

Vrste zavarovanja

Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka so z eno prijavo hkrati vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter v zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (osebe, ki so dopolnile starost 18 let)..

Prijava v zavarovanje (M-1, M-2, M-3)

Prijavo v zavarovanje in odjavo iz zavarovanja ter prijavo sprememb med zavarovanjem vlaga Ministrstvo za obrambo v roku osmih dni od začetka služenja vojaškega roka.

Plačevanje prispevkov

 

Vrste in stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 

  • prispevek zavarovanca (po stopnji 15,5 odstotka od osnove),

  • prispevek delodajalca (po stopnji 8,85 odstotka od osnove).

 

Zavezanec za plačevanje prispevkov:

 

zavezanec za plačilo prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka je Republika Slovenija.

 

Osnova za obračun in plačilo prispevkov:

 

osnova za plačilo prispevka je prejemek, ki ga vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka prejmejo za opravljanje svojega dela.

 

Obrazci in roki:

 

Ministrstvo za obrambo obračuna prispevke na obrazcu REK-1b, plača pa jih najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prijava podatkov za pokojninsko osnovo (obrazci M-4)

 

Podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, in o obdobjih zavarovanja za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka posreduje Ministrstvo za obrambo na obrazcih M-4.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio