Slika družine

Dohodek iz kmetijske dejavnosti

Dohodek kmetije iz kmetijske dejavnosti mora na obvezno zavarovanega člana kmetije dosegati najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, in ga določi ministrica ali minister, pristojen za kmetijstvo. Kot dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje dohodek, ugotovljen po predpisih, ki urejajo dohodnino, in sicer kot seštevek dohodka osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodka druge kmetijske dejavnosti in dohodka dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Minister za kmetijstvo od uveljavitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) do danes še ni določil dohodkovnega cenzusa iz 17. člena ZPIZ-2, zato se še nadalje uporablja znesek dohodka, ki je bil določen za obvezno zavarovanje po predpisih pred uveljavitvijo ZPIZ-2. V skladu z drugo alinejo prvega odstavka 16. člena ZPIZ-1 je bil za obvezno zavarovanje kmetov predpisan pogoj, da na zavarovanega člana dosegajo dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne plače. Ta cenzus je določil minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zadnji predpis izdalo v letu 2003, in sicer z določitvijo cenzusa v višini letne bruto minimalne plače za leto 2002 (Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Cenzus znaša 1.172.812 tolarjev oziroma preračunano po tečaju zamenjave 4.894,06 evra.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio