Slika družine

Obračun obveznega zdravstvenega prispevka v primeru sočasnega obstoja več izplačevalcev

19.01.2024

Zavod bo odtegnil obvezni zdravstveni prispevek pri izplačilu tistih prejemkov, pri katerih je po dohodninskih predpisih določen kot glavni izplačevalec. Uživalec takšnih prejemkov se pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) ne more opredeliti, ali je zavod njegov glavni ali neglavni izplačevalec.
 
Uživalci dodatkov k tujim pokojninam, priznanih po drugih predpisih, niso zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, zato zavod zanje ne bo odtegnil zneska obveznega zdravstvenega prispevka, kljub temu, da je za ta prejemek zavod določen kot glavni izplačevalec.

Pri prejemkih, za katere je zavod določen kot neglavni izplačevalec, zavod ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka. Uživalec prejemka na to pravilo ne more vplivati.

»Izjavo za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka«, ki je dostopna na spletni strani zavoda,  izpolni le zavarovanec, ki vlaga zahtevo za priznanje nove pravice (za katero je zavod določen kot glavni izplačevalec), samo v primeru, ko uveljavlja pravico do pokojnine ali invalidskega nadomestila med koledarskim mesecem in če ne bo za ta mesec imel obračunanega obveznega zdravstvenega prispevka pri drugem izplačevalcu. Izjavo je potrebno za prvi mesec zavodu posredovati najkasneje do 5. v koledarskem mesecu, za katerega upravičenec želi, da mu zavod obračuna OZP.

Če bo pravica priznana s prvim dnem v mesecu, bo zavod odtegnil obvezni zdravstveni prispevek ne glede na voljo zavarovanca.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio