Slika družine

Obvestilo o sklicu 14. seje Sveta zavoda

10.12.2019

 

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je bila sklicana 14. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 19. decembra 2019, ob 10. uri.

 

Predlagani dnevni red:

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje in 13. seje (1. korespondenčne) sveta zavoda

2. Verifikacija mandata novega člana sveta zavoda

3. Finančni načrt zavoda za leto 2020

4. Predloga planskih aktov:

a) Program dela in kadrovski načrt za leto 2020

b) Načrt investicijskih odhodkov za leto 2020

5. Predlog za imenovanje izvedencev

6. Izplačila pokojnin in drugih denarnih prejemkov v letu 2020

7. Okvirni terminski program dela sveta zavoda za leto 2020

8. Razno – pobude in predlogi članov

 

 

Fotografiranje in snemanje na seji sveta zavoda je omogočeno med 10.00 in 10.15.

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio