Slika družine

Sporočilo za javnost: Izvajanja senatov IK, obiskov ter podaje izvedenskih mnenj, zaradi možnosti obolelosti in nadaljnjega širjenja novega koronavirusa (COVID-19)

Obveščamo vas, da smo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sprejeli številne aktivnosti zaradi možnosti obolelosti in nadaljnjega širjenja novega koronavirusa (COVID-19), in sicer od obveščanja zaposlenih in strank glede preventivnih ukrepov za preprečitev s koronavirusom, do odredb glede izvajanja aktivnosti nemotenega delovnega procesa na zavodu.
 
Pojasnjujemo vam, da v senatih Invalidskih komisij sodeluje okrog 200 zdravnikov izvedencev, ki delajo v različnih zdravstvenih ustanovah v Republiki Sloveniji, kar predstavlja dodatni rizik za zdravstveni kader tako širše na področju Republike Slovenije kot tudi za zaposlene na našem zavodu ter stranke, ki so predvsem starejše osebe in zato tudi bolj ogrožene. Zato smo zaradi možnosti širjenja okužb s koronavirusom primorani sprejeti odredbo glede dela izvedencev Invalidskih komisij in upoštevanja naslednjih ukrepov:
 
  • delo senatov se z dnem 11. 3. 2020 nadaljuje brez prisotnosti strank;
  • če se razmere poslabšajo in ni možno zagotoviti zadostnega števila izvedencev, je po presoji vodstva Sektorja za izvedenstvo in predsednika IK možno posamezni senat ali vse senate odpovedati;
  • ne izvajajo se osebni obiski izvedencev na domovih strank in v domovih za ostarele;
  • senati bodo podajali izvedenska mnenja v odsotnosti strank, vendar le, če bo to strokovno opravičljivo;
  • zavod je že pristopil k obveščanju strank o preklicu vabila na senate. 
 
Ta odredba začne veljati takoj in velja do 20. 3. 2020, z možnostjo podaljšanja.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio