Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence po PKP7

31.12.2020

Obveščamo vas, da bo izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva sedmi protikoronski zakon (PKP7) izvedeno 11. januarja 2021.

 

Včeraj je bil v Uradnem listu RS (št. 203) objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije Covid-19 (#PKP7), ki med drugim predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence.

 

Solidarnostni dodatek za upokojence bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) izplačal 11. januarja 2021 vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah:

  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 300,00 evrov,
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 230,00 evrov ter
  • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714,00 evrov, bo solidarnostni dodatek izplačan v višini 130,00 evrov.

 

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj.

 

Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2020.

Solidarnostni dodatek za upokojence bodo prejeli tudi tisti zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Prav tako ga bodo prejeli tudi tisti, ki so bili upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

V znesek pokojnine za obračun solidarnostnega dodatka se upošteva tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih. Prav tako se upošteva tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja, izplačane za mesec januar 2020; in sicer na podlagi dokazila, ki ga je zavod že pridobil za izplačilo letnega dodatka v letu 2020. Višina solidarnostnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupen znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Tisti upokojenci, ki zavodu niso posredovali dokazila o višini tuje pokojnine za izplačilo letnega dodatka v letu 2020, do izplačila solidarnostnega dodatka niso upravičeni.

Znesek izplačanega dodatka se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, in ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi, izdanih po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ali po Zakonu o davčnem postopku.

Znesek solidarnostnega dodatka ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio