Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem za julij 2020

23.07.2020

Možnost načina izplačila pokojninskih prejemkov, ki jih uživalci prejemajo v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih in domovih za starejše občane oz. v drugih ustanovah institucionalnega varstva je zavod v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 2020 začasno spremenil zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus.
 
Pošta Slovenije je dne 21. 7. 2020 obvestila zavod, da kljub sproščanju ukrepov, ki izhajajo iz smernic ter navodil pristojnih institucij, še vedno veljajo določena priporočila in ukrepi za preprečevanje koronavirusa. Ukrepi, ki ostajajo, so tudi v mesecu juliju vezani na izplačilo pokojninskih nakaznic.
 
Pokojninske nakaznice, ki glasijo na prejemnike, ki so nastanjeni v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, saj vstop v omenjene ustanove ni dovoljen.
 
Da bi zavod, upoštevajoč trenutno veljavne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, omogočil izplačilo pokojninskih prejemkov za julij 2020 čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, je v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 2020 dogovoril s Pošto Slovenije postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil.
 
V mesecu marcu 2020 je zavod zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije.
 
V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, v kateri je upravičenec nastanjen, in če so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo lahko s pooblastilom prevzele pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.
 
V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov še niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do vključno februarja 2020 potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. Kljub sproščanju ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa tak način gotovinskega izplačala pokojnin za mesec julij 2020 ni dovoljen, zato bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila, usklajen s Pošto Slovenije, je v veljavi do preklica.
 
V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, ki bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.
 
Zaradi razmer, vezanih na koronavirus, v mesecu juniju so bili nekateri varovanci iz ustanov institucionalnega varstva poslani v začasno domačo oskrbo k svojcem. Glede izplačila pokojninskih prejemkov za julij 2020 se morajo tovrstni uživalci dogovoriti s Pošto Slovenije sami ali pa s pomočjo svojcev oz. enote institucionalnega varstva. V nadaljevanju so opisane posamezne situacije:
 
  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje na bančni račun ustanove ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje gotovinsko ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in v marcu, aprilu, maju ali juniju niso podali posebnega pooblastila za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v marcu, aprilu, maju ali juniju podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, vendar so ga po izplačilu pokojnine za marec, april, maj ali junij 2020 že preklicali ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v marcu, aprilu, maju ali juniju podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, ki ga še niso preklicali==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo.
 
Glede opisanih situacij zavod ne bo izvedel nobenih aktivnosti, ker niso v njegovi pristojnosti.
 
S Pošto Slovenije je bil izjemoma tudi v mesecu juliju dogovorjen postopek v primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi samo v mesecu juliju 2020. V ta namen je s Pošto Slovenije dogovorjen nov vzorec pooblastila, s katerim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninske nakaznice na Pošti Slovenije.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio