Slika družine

Obvestilo o 16. seji sveta zavoda (27.2.2020)

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da je bila sklicana 16. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 27. 2. 2020, ob 9. uri.
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 15. seje sveta zavoda
2. Predlog Letnega poročila 2019
3. Predlog sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov ZPIZ Slovenije
5. Predlog za imenovanje izvedencev
6. Razno – pobude in predlogi članov
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio