Slika družine

Starosti prijazen zavod/Age-friendly Institute

14.05.2020

Starosti prijazen zavod

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  si prizadeva zagotavljati učinkovite e-storitve, ki so enostavne za uporabo in prilagojene vsem uporabnikom. Posebno pozornost namenja e-storitvam za osebe, ki so starejše od 55 let. Zavod si prizadeva biti starosti prijazen.

V marcu 2020 je zavod objavil novo storitev Digitalni pomočnik ZPIZ, ki uporabnikom pomaga pri iskanju informacij na spletni strani, v aprilu pa novo storitev eVloge za VSE, ki omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi strankam, ki nimajo digitalnega potrdila. Prav tako v aprilu je zavod začel izvajati postopek identifikacije strank po telefonu in s posredovanjem napotkov po SMS za elektronski prevzem dokumentov. Vse te storitve so zasnovane na način, da so primerne tudi za starejše uporabnike.

Zavod sodeluje pri izdaji Kažipota e-storitev za seniorje: E-vključevanje v aktivno staranje.  

V slovenski pobudi čezmejnega e-sodelovanja že vrsto let sodelujejo Marijan Papež, generalni direktor, mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja in direktor Sektorja informacijskih tehnologij ter mag. Domen Dolar, vodja aplikativnega razvoja.

 

 

Age-friendly Institute

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia strives to provide efficient e-Services that are easy to use and tailored to all users. It pays special attention to eServices intended for people over 55 years of age. The Institute strives to be age-friendly.

In March 2020, the institute announced a new service, the Digital Assistant ZPIZ, which helps users find information on the website. In April, the institute announced a new service e-Claims for EVERYONE, which enables easy preparation and submission of electronic applications even to customers who do not have a digital certificate. Also in April, the institute began the process of identifying clients by telephone and providing instructions via SMS for the electronic collection of documents prepared in their case. All these services are designed to be age-friendly.

The Institute participates in the issuance of the eServices Guide for Seniors: eInclusion in Active Aging.

Marijan Papež, General Manager, mag. Edmond Pajk, Deputy General Manager and Director of the Information Technology Sector and mag. Domen Dolar, head of application development, have been participating in the Slovene Cross-border eCollaboration Initiative for many years.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio