Slika družine

Obvestilo o sklicu 22. seje Sveta Zavoda, 25. 2. 2021

15.02.2021

Spoštovani,


obveščamo vas, da je bila sklicana 22. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje in z uporabo videokonferenčnega spletnega orodja, v četrtek, 25. 2. 2021, ob 10. uri.

Predlagani dnevni red:


1. Potrditev zapisnika 20. in 21. seje sveta zavoda
2. Poročilo o opravljeni inventuri za leto 2020
3. Predlog letnega poročila 2020
4. Imenovanje generalnega direktorja zavoda
5. Predlog sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
6. Obravnava analize učinkov 21. in 22. člena ZIUPOPDVE
7 .Predlog Zakona o nacionalnem demografskem skladu s poudarkom na ureditvi statusa Nepremičninskega sklada PIZ
8. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
9. Predlog za imenovanje izvedencev
10. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio