Slika družine

Obvestilo o 15. seji sveta zavoda (18.2.2020)

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da je bila sklicana 15. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v torek, 18. 2. 2020, ob 10. uri.
 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Potrditev zapisnika 14. seje sveta zavoda
2. Predlog za uskladitev pokojnin s 1. 1. 2020
3. Poročilo o opravljeni inventuri za leto 2019
4. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest
5. Predlog Sprememb in dopolnitev Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
6. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda 
7. Razno – pobude in predlogi članov
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio