Slika družine

Obvestilo o 18. seji seji sveta zavoda (18. 6. 2020)

08.06.2020

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 18. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 18. 6. 2020, ob 10. uri.

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 15., 16. in 17. seje (2. korespondenčne) sveta zavoda
2. Poročilo FURS-a o plačevanju prispevkov PIZ 
3. Poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2019
4. Poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s poudarkom na poslovanju invalidskega sklada v letu 2019
5. Aktivnosti v zvezi s koronavirusom (Covid-19):
a) Obravnava poročila o delovanju in izvajanju nalog zavoda v času epidemije Covid-19
b) Obravnava predloga za izplačilo dodatka po 71. členu ZIUZEOP za generalnega direktorja
6. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio