Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem za avgust, september in oktober 2020

19.08.2020

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem za avgust, september in oktober 2020
 
Možnost načina izplačila pokojninskih prejemkov, ki jih uživalci prejemajo v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih in domovih za starejše občane oz. v drugih ustanovah institucionalnega varstva je zavod v mesecih od marca do julija 2020 začasno spremenil zaradi izrednih razmer, vezanih na koronavirus.
 
Pošta Slovenije je dne 14. 8. 2020 obvestila zavod, da kljub sproščanju ukrepov, ki izhajajo iz smernic ter navodil pristojnih institucij, še vedno veljajo določena priporočila in ukrepi za preprečevanje koronavirusa. Ukrepi, ki ostajajo v veljavi, vplivajo na spremenjeno postopanje pri izplačilu pokojninskih nakaznic tudi v naslednjih treh mesecih.
Pokojninske nakaznice, ki glasijo na prejemnike, nastanjene v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, saj vstop v omenjene ustanove ni dovoljen.
 
Da bi zavod, upoštevajoč trenutno veljavne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, omogočil izplačilo pokojninskih prejemkov za avgust, september in oktober 2020 čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, je s Pošto Slovenije ponovno dogovoril posebne postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil, ki so v veljavi že od meseca marca 2020 dalje.
 
V mesecu marcu 2020 je zavod zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije.
 
V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, v kateri je upravičenec nastanjen, in če so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo lahko s pooblastilom prevzele pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.
 
V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov še niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do vključno februarja 2020 potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. Kljub sproščanju ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa tak način gotovinskega izplačala pokojnin še vedno ni dovoljen, zato bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila, usklajen s Pošto Slovenije, je v veljavi do preklica.
 
V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, ki bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.
 
Zaradi razmer, vezanih na koronavirus, so bili v preteklih mesecih nekateri varovanci iz ustanov institucionalnega varstva poslani v začasno domačo oskrbo k svojcem. Glede izplačila pokojninskih prejemkov za avgust, september in oktober 2020 se morajo tovrstni uživalci dogovoriti s Pošto Slovenije sami ali pa s pomočjo svojcev oz. enote institucionalnega varstva. V nadaljevanju so opisane posamezne situacije:
 
  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje na bančni račun ustanove ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, ki imajo pri zavodu evidentiran naslov za nakazilo: v roke pooblaščeni osebi doma in se pokojnina nakazuje gotovinsko ==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo;
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in v mesecih od marca dalje niso podali posebnega pooblastila za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v mesecih od marca dalje podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, vendar so ga po izplačilu pokojnine v navedenem obdobju že preklicali ==> uživalci se glede izplačila s strani Pošte Slovenije dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) s pristojno enoto pošte (za izplačilo na drugem naslovu);
  • uživalci, katerim se, po podatkih zavoda, pokojnina nakazuje na njihovo ime gotovinsko na naslov ustanove in so v mesecih od marca dalje podali posebno pooblastilo za izplačilo gotovine v roke pooblaščeni osebi doma, ki ga še niso preklicali==> uživalci se glede izplačila morebitne razlike s strani ustanove v dobro uživalca pokojnine dogovorijo sami (ali s pomočjo svojcev) z ustanovo.
 
Glede opisanih situacij zavod ne bo izvedel nobenih aktivnosti, ker niso v njegovi pristojnosti.
 
S Pošto Slovenije je bil izjemoma tudi v mesecu avgustu dogovorjen postopek v primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi v mesecih avgustu, septembru in oktobru 2020. V ta namen je s Pošto Slovenije za vsak posamezen mesec dogovorjen nov vzorec pooblastila, s katerim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninske nakaznice na Pošti Slovenije. 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio