Slika družine

Starosti prijazen zavod/Age-friendly Institute

22.03.2021

Starosti prijazen zavod

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije  si prizadeva zagotavljati učinkovite e-storitve, ki so enostavne za uporabo in prilagojene vsem uporabnikom. Posebno pozornost namenja e-storitvam za osebe, ki so starejše od 55 let. Zavod si prizadeva biti starosti prijazen.

V marcu 2020 je zavod objavil novo storitev Digitalni pomočnik ZPIZ, ki uporabnikom pomaga pri iskanju informacij na spletni strani, v aprilu pa novo digitalno storitev eVloge za VSE, ki omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi strankam, ki nimajo digitalnega potrdila. Prav tako v aprilu je zavod začel izvajati postopek identifikacije strank po telefonu in omogočati digitalni prevzem dokumentov. Nove digitalne storitve so zasnovane na način, da so posebej primerne tudi za starejše uporabnike. Uporabniki so jih odlično sprejeli, saj se je uporaba elektronskih vlog z uvedbo nove storitve večkratno povečala.

V letu 2020 je zavod povečal dostopnost vsebin spletišča za ranljive skupine uporabnikov, med katerimi so tudi mnogi starejši uporabniki. Pripravil je prenovljene videovsebine v slovenskem znakovnem jeziku z zvočnim zapisom in podnapisi ter izvedel vrsto drugih dopolnitev s ciljem še boljše dostopnosti vsebin. 

Od decembra 2020 je uporabnikom na voljo tudi prenovljena spletna stran zavoda v angleškem, nemškem, italijanskem in madžarskem jeziku.

Zavod sodeluje pri izdaji Kažipota e-storitev za seniorje: E-vključevanje v aktivno staranje.  

V slovenski pobudi čezmejnega e-sodelovanja že vrsto let sodelujejo Marijan Papež, generalni direktor, mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja in direktor Sektorja informacijskih tehnologij ter mag. Domen Dolar, vodja aplikativnega razvoja.

 

 

Age-friendly Institute

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia strives to provide efficient e-Services that are easy to use and tailored to all users. It pays special attention to eServices intended for people over 55 years of age. The Institute strives to be age-friendly.

In March 2020, the institute announced a new service, the Digital Assistant ZPIZ, which helps users find information on the website. In April, the institute announced a new digital service e-Claims for ALL, which enables easy preparation and submission of electronic applications even to customers who do not have a digital certificate. Also in April, the institute began the process of identifying clients by telephone and enabling digital delivery of documents prepared in their case. All these new digital services are designed to be age-friendly. The new digital services have been well received by users. As a result, the use of e-claims has multiplied. 

In 2020, the institute increased the accessibility of the website's content for vulnerable groups of users, including many senior users. The institute prepared renewed video content in Slovene sign language with audio and subtitles and made a number of other additions with the aim of even better accessibility of the content.

From December 2020, the renewed website of the institute is available to users in English, German, Italian and Hungarian.

The Institute participates in the issuance of the eServices Guide for Seniors: eInclusion in Active Aging.

Marijan Papež, General Manager, mag. Edmond Pajk, Deputy General Manager and Director of the Information Technology Sector and mag. Domen Dolar, head of application development, have been participating in the Slovene Cross-border eCollaboration Initiative for many years.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio